E-Fatura

Eteration E-Fatura Uygulaması ve Uyarlama Hizmetleri

Günümüzde yasal zorunluluklar ve iş süreçlerini hızlandırmak amacıyla kurumlar kağıt faturalama süreçlerinden, elektronik fatura süreçlerine geçmektedirler.

Eteration E-Fatura uygulaması, kurumların kendi bünyelerindeki bilgi işlem sistemlerini, Gelirler İdaresi Başkanlığı’na ait Elektronik Fatura sistemine hızlı entegrasyonu sağlamaktadır.

Kurumlar, bir defa gerçekleştirmek zorunda oldukları entegrasyon süreçlerini kendi kaynakları ile yapmak istediklerinde, ilgili entegrasyon çalışmaları için kısa sürede konuya özel teknik uzmanlık kazanmaları gerekmektedir. Tüm bu teknik bilgi ve becerenin kazanımı için gerekli zaman olmaması ve oluşan maliyet, kurumların karşısına çözülmesi gereken bir problem olarak çıkmaktadır.

Eteration E-Fatura Uygulaması, Gelirler İdaresi Başkanlığı ile entegrasyonun daha hızlı, daha etkin ve daha düşük maliyetli bir yolunu sizlere sunmaktadır.

Eteration E-Fatura Uygulaması ile kurumların bilgi işlem ekipleri Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın sistemine entegrasyon için zaman ve kaynak ayırmak yerine kendi faturalama sürecinin bir uzantısı olarak Eteration E-Fatura uygulamasını kullanabilir.

 • Kağıt faturalama sürecinin elektronik ortama taşınması
 • Yasal zorunluluğa uyumluluk
 • Faturalama sürecinin yönetim ve denetiminin hızlandırılması
 • İş süreçlerinin etkin ve verimli kılınması
 • Nakit ve ödeme yönetim otomasyonu
 • Faturaya ilişkin bilgilerin anında kontrolü ile doğrulama gerçekleştirilmesi ve anlık uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 • Anlık ve otomatik veri kaydı ile hata olasılığının en aza indirilmesi
 • E-Faturaların elektronik ortamda saklanması
 • Fatura Bilgilerine sistem sorgusuyla anında erişimi
 • Hazır E-Fatura Uygulaması
 • Yatırımın hızla karşılığının alınmaya başlanması
 • Entegrasyon sürecinde destek hizmetleri

Eteration E-Fatura Uygulaması

 • Gelirler İdaresi Başkanlığı ile entegrasyonu sağlar,
 • Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği E-Fatura formatına uygun E-fatura oluşturur,
 • Oluşturulan E-Faturaları, E-Fatura sistemini kullanan diğer kayıtlı mükelleflere gönderir,
 • E-Fatura kullanan diğer mükelleflerden E-Fatura alır,
 • E-Faturaları mali mühür ile onaylar, doğrular ve değişmezliğini sağlar,
 • Gönderilen ve alınan E-Faturaları elektronik ortamda arşivlenebilir,
 • E-Faturaları görüntüler,
 • E-Faturaları farklı formatlara çevirebilir,
 • E-Fatura bilgilerine sistem sorgusuyla anında erişebilir,
 • E-Fatura kesebileceğiniz diğer mükellefleri sorgulayabilir.

Faturalarınızı Elektronik Ortama Taşıyın

Eteration E-Fatura uygulaması faturalarınızı elektronik ortama taşıyarak sadece yasal zorunlulukları yerine getirmekle kalmaz aynı zamanda:

 • Faturalama sürecinin yönetimi ve denetimini hızlandırır,
 • İş süreçlerinizi etkin ve verimli kılar,
 • Nakit ve ödeme yönetiminde otomasyon sağlar,
 • Faturaya ilişkin bilgilerin anında kontrolü ile doğrulama gerçekleştirerek anlık uyuşmazlıklara çözüm bulur,
 • Anlık ve otomatik veri kaydı ile hata olasılığını en aza indirir,
 • Elektronik arşivleme gerçekleştirir,
 • Kağıt israfını önleyerek çevreciliği destekler,
 • Fatura gönderim ve kaynak maliyetlerinizi azaltır.

Eteration E-Fatura ile Neler Yapabilirsiniz?

Eteration E-Fatura ile kurumlar,

 • Kısa sürede Gelirler İdaresi Başkanlığı’na kendi sistemlerini entegre edebilirler,
 • Entegrasyon ile gerçekleşen faturalama sürecini web tabanlı uygulama ile takip edebilirler,
 • Kendi sistemlerindeki faturaları web servis (xml), excel, txt, cvs, veri tabanı bağlantısı gibi farklı biçimlerde Eteration E-Fatura uygulaması ile paylaşabilirler.

İlave Hizmetler

Eteration E-Fatura Ekibi, GİB E-Fatura başvuru aşamasından, entegrasyon, fatura kesim, alım ve kullanım süresince sizin yanınızda. Destek oldukları hizmetlerden bazıları:

 • E-Fatura başvuru sürecinde danışmanlık,
 • Kurum içi fatura kesen sistemlere entegrasyon,
 • Değişen mevzuata göre güncelleme,
 • Bakım destek

Neden Eteration?

Eteration entegrasyon konusunda sahip olduğu araçlar ve kurumsal çözüm üretim yetenekleri ile kurumların entegrasyon ihtiyaç ve fikirlerini uygun bütçe ve kısa sürede hayata geçirmelerine destek verir.

Daha Fazla Bilgi İçin?

Eteration E-Fatura ile ilgili daha fazla bilgiye sahip olmak için, Eteration satış ekibine +90 212 328 08 25’den ulaşabilirsiniz.