Danışmanlık

Bilgi teknolojileri hizmetleri işi insanlar ile ilgilidir. Ancak bizim ürünümüz insanlar değil, hizmetlerimizdir.  Eteration olarak müşterilerimize özel ihtiyaçları adresleyen entegre hizmetleri sunuyor ve sürekli iyileştiriyoruz. Bu hizmetler kapsamındaki hizmetlerimizden bazıları şunlardır:

 • Mentörlük ve Danışmanlık Hizmetleri
 • Teknoloji Danışmanlık Hizmetleri
 • Dış kaynak Sağlama
 • Yazılım Geliştirme
 • Eğitim
 • Araştırma ve Geliştirme
 • Hızlı Teknoloji Transferi

Mentörlük ve Danışmanlık Hizmetleri

Müşterilerimiz her zamankinden daha fazla rekabetçi kalmak ve karlılıklarını korumak isterken değişen, adaptasyon gerektiren karmaşık işlere bağlı olan yazılımları ile ilgili problemlerle karşılaşabiliyor.  Müşterilerimiz, kendi organizasyonları veya entegre oldukları diğer sistemler içerisinde bilgiye ulaşmak isterken, doğru noktalara hızla bakabilen ve sorunları hızla görebilen insanlara sahip olamayabiliyor.  Bir yandan da bilginin yönetilmesinin karmaşıklığı ve maliyeti her geçen gün artıyor.
Bu ortamlarda, Eteration olarak, sahip oluğumuz tecrübeler ve yazılım danışmanlığı hizmetleri spektrumu ile müşterilerimize değer katmak ve çözümleri için mimari oluşturmak konusunda yardımcı oluyoruz.
Danışmanlık hizmetlerini sağlarken aşağıdaki yaklaşımlarla müşterilerimize yardımcı olabiliyoruz:

 • Yazılım Mimarisi: Müşterilere ana teknolojilerini seçmek, yayımlamak, çalıştırmak ve tazelemek için vizyon, prensipler, standartlar ve yol haritaları tanımlama hizmetleri
 • Servis Odaklı Mimariler: Müşterilerin; paylaşılan, yeniden kullanılabilir, dağıtık servisler veya kurumların servis odaklı mimari hedeflerine ulaşabilecekleri yeni SOA uygulamaları ve çözümlerini oluşturma konusunda yardımcı olma hizmetleri
 • Güvenlik:  Uygulamaların, verilerin, kimliklerin korunması güvenliğinin sağlanması ve müşteriler, bileşenler ve iş ortakları arasında güvenilir ilişkiler kurulması hizmetleri
 • Entegrasyon: Müşterilerin, kurumları içerisinde bağlı uygulamaları ve veri kaynakları arasında sınırsız veri ve iş süreçleri paylaşımına imkan sağlanmasına yardımcı olunması
 • Gözden Geçirme ve Sağlık Kontrolleri: Müşterilerin, sahip oldukları ortamlarından daha fazla fayda görmeleri ve daha fazla performans kazancı sağlamaları için sahip olunan yazılım ürünlerinin, mimarilerinin, sistemlerinin ve geliştirme süreçlerinin incelenmesi ve iyileştirilmesi konusunda danışmanlık verilmesi
 • Yazılım Geliştirme Süreçleri ve Pratikleri: Müşterilerin yazılım ürünleri/projeleri geliştirme süreçlerinde organizasyon ve proje kültürüne en iyi şekilde uyacak yapıların ve pratiklerin tanımlanması konusunda yardımcı olmak
 • Performans Ayarlama, Sorun Giderme ve Optimizasyon:  Uygulama, uygulama geliştirme ve test süreçlerinin değerlendirilmesi, teşhis edilmesi ve perfomansı arttırıcı yönde yeniden düzenlenmesi

Teknoloji Danışmanlık Hizmetleri

Müşterilerimiz, danışmanlarımızın olağanüstü teknoloji uzmanlıklarını takdir etmektedirler. Eteration’ın teknoloji danışmanlığı derin teknoloji tecrübesini ve stratejik yetkinliklerini bir araya getirebilmesinden kaynaklanmaktadır.  Bu sayede Eteration danışmanları,  BT stratejisi oluşturmaktan, BT altyapılarını ve uygulamalarını optimize edecek çözümlere kadar geniş bir teknoloji yetkinlik alanına sahiptirler.  Danışmanlarımız birçok yıllık tecrübeleri ve aldıkları eğitimleri ile alanlarındaki en iyidirler.
Eteration sürekli olarak müşteri beklentilerini aşan teknoloji danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu süreçte aşağıdaki yaklaşımları göstermektedir:

 • Tutarlı güvenilir teslimat: her zaman doğru sonuçları teslim etme.
 • Doğru İş Birliktelikleri: Öncü teknoloji iş ortakları ile çalışmalarımızı gerçekleştirme
 • Eşsiz Hız:  Uzmanlık ve deneyimlerimiz ile stratejiden yürütmeye geçiş için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olma
 • Hizmetlerimizden Yararlanma:  Entegre hizmet yaklaşımımızla eğitim, danışmanlık, yazılım geliştirme ve dış kaynak sağlama yeteneklerini sunabilme
 • Vizyon ve Liderlik: Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılımımız sayesinde teknolojideki gelişimler ve zorlukları tanımlayarak kalıcı iş değeri sağlamak konusunda yardımcı olma
 • Yerel ürün desteği sağlama konusunda hizmetler sunma