Çözümler

AIG Kurumsal Güvenli Entegrasyon Hizmetleri

Akbank Proje Hizmetleri

 • BPM Projeleri
  • Başvuru Değerlendirme Sistemi
  • Limit Değerlendirme Sistemi

AlBaraka Kurumsal Güvenli Entegrasyon Hizmetleri

Anadolu Sigorta Kurumsal Güvenli Entegrasyon Hizmetleri

Avea Proje Hizmetleri

 • Orta Katman Projeleri
 • Infodealer Portal Projesi
 • Evrak Yönetim Sistemi
 • Yeni Bayi Sistemi
 • BPM Entegrasyon Projesi
Dış Kaynak Hizmetleri

 • Ortakatman Uygulama Geliştirme
 • Ortakatman Yönetim
 • VAS Uygulama Geliştirme
 • OM Uygulama Geliştirme
 • Müşteri Hizmetleri Uygulama Geliştirme
Eğitim Hizmetleri

 • Nesneye Dayalı Mimari Eğitimleri
 • Java Teknoloji Eğitimleri
 • SOA Teknoloji Eğitimleri
 • Weblogic Eğitimleri

Garanti Bankası Danışmanlık Hizmetleri

 • İnternet Bankacılığı, Uygulama Altyapısı Mentoring ve Danışmanlık Hizmetleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Proje Hizmetleri

 • Elektronik Bilgi Sistemleri Projesi

Milli Reasürans Proje Hizmetleri

 • HP işbirliği ile DASK projesinin geliştirilmesinde yazılım geliştirme servislerinin verilmesi

Merkezi Kayıt Kuruluşu Proje Hizmetleri

 • Kurumsal Portal Projesi
 • Uygulama Portal Projesi
 • Middleware Projesi
Dış Kaynak Hizmetleri

 • e-Genel Kurul Projesi

Takasbank Danışmanlık Hizmetleri

 • Hızlı Teknoloji Transferi

T.C. Merkez Bankası Project & Danışmanlık Hizmetleri

 • Java Uygulama geliştirme alt yapısının çerçevesinin oluşturulması
 • TCMB süreçlerinin önemli bir kısmının Java’ya aktarılması

Turkcell Proje Hizmetleri

 • IDM Modellemesi
 • Tarife Ekranları Uygulamaları
 • Bilgi Yönetim Portal Projesi
 • Roaming Senaryoları Projesi
 • com.tr (Vignette) WEB-WAP Projesi
 • Partner Portal Projesi
 • Okul – Bireysel Eğitim Portalı
Dış Kaynak Hizmetleri

 • com.tr Faz 2.1
 • Partner Portal
 • CCSI
Eğitim Hizmetleri

 • Nesneye Dayalı Mimari
 • Java Teknolojileri
 • SOA Teknolojileri
 • WebLogic
Danışmanlık Hizmetleri

 • Extranet Uygulamaları
 • Bilgi Platformu

Türk Hava Yolları
 • THY ALM Çozümü
 • Yazılım Projelerinin Uygulama Hayat Döngüsü Yönetimi (ALM – Application Lifecycle Management)
 • ALM Eğitimleri
 • Sürekli Entegrasyon Alt Yapısı
 • Projelerin standartlaştırılmış yapılara geçirilmesi
 • Projelerin test alt yapılarının oluşturulması ve testlerin hazırlanması
 • Düzenli otomatik proje raporlamaları, test ve kalite ölçümlemeleri
 • Development, Test, Staging ve Canlı Sistemler İş Hattı (Build Pipeline) Gerçekleştirilmesi

Türk Telekom Kurumsal Güvenli Entegrasyon Hizmetleri

ttnet Kurumsal Güvenli Entegrasyon Hizmetleri

Vodafone Proje Hizmetleri

 • Müşteri ve Kurumsal Self Care Projesi
Dış Kaynak Hizmetleri

 • vodafone.com.tr Uygulama Geliştirme Hizmetleri

Yapı Kredi Kurumsal Güvenli Entegrasyon Hizmetleri